Ask Your Question

Revision history [back]

malloc(): memory corruption:

======= Backtrace: ========= /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x777e5)[0x7ff85b86b7e5] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x8213e)[0x7ff85b87613e] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_malloc+0x54)[0x7ff85b878184] /usr/lib/nvidia-384/tls/libnvidia-tls.so.384.130(+0x24c0)[0x7ff8449e34c0] ======= Memory map: ======== 00400000-00407000 r-xp 00000000 08:02 5525863 /home/harsh/Desktop/read 00606000-00607000 r--p 00006000 08:02 5525863 /home/harsh/Desktop/read 00607000-00608000 rw-p 00007000 08:02 5525863 /home/harsh/Desktop/read 01d7e000-05640000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap] 10000000-10001000 rw-s 00000000 00:06 525 /dev/nvidia0 10001000-10002000 rw-s 00000000 00:06 525 /dev/nvidia0 10002000-20000000 ---p 00000000 00:00 0 200000000-200100000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200100000-200104000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200104000-200120000 ---p 00000000 00:00 0 200120000-200520000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200520000-200524000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200524000-200540000 ---p 00000000 00:00 0 200540000-200940000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200940000-200a40000 rw-s 00000000 00:05 106030 /dev/zero (deleted) 200a40000-200b40000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200b40000-200c40000 rw-s 00000000 00:05 106031 /dev/zero (deleted) 200c40000-200d40000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200d40000-200e40000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 200e40000-800000000 ---p 00000000 00:00 0 7ff828000000-7ff828021000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff828021000-7ff82c000000 ---p 00000000 00:00 0 7ff82c000000-7ff82c021000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff82c021000-7ff830000000 ---p 00000000 00:00 0 7ff830000000-7ff830021000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff830021000-7ff834000000 ---p 00000000 00:00 0 7ff836ffe000-7ff836fff000 ---p 00000000 00:00 0 7ff836fff000-7ff8377ff000 rwxp 00000000 00:00 0 7ff8377ff000-7ff837800000 ---p 00000000 00:00 0 7ff837800000-7ff838000000 rwxp 00000000 00:00 0 7ff838000000-7ff838021000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff838021000-7ff83c000000 ---p 00000000 00:00 0 7ff83c095000-7ff83c5e0000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff83c5e0000-7ff83c62c000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 7ff83c62c000-7ff83c72c000 rw-s 00000000 00:06 524 /dev/nvidiactl 7ff83c72c000-7ff83c72d000 ---p 00000000 00:00 0 7ff83c72d000-7ff83cf2d000 rwxp 00000000 00:00 0 7ff83cf2d000-7ff83cf70000 r-xp 00000000 08:02 5253845 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-fatbinaryloader.so.384.130 7ff83cf70000-7ff83d16f000 ---p 00043000 08:02 5253845 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-fatbinaryloader.so.384.130 7ff83d16f000-7ff83d17a000 rw-p 00042000 08:02 5253845 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-fatbinaryloader.so.384.130 7ff83d17a000-7ff83d17f000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff83d17f000-7ff83dc9f000 r-xp 00000000 08:02 13650935 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcuda.so.384.130 7ff83dc9f000-7ff83de9e000 ---p 00b20000 08:02 13650935 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcuda.so.384.130 7ff83de9e000-7ff83dfef000 rw-p 00b1f000 08:02 13650935 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcuda.so.384.130 7ff83dfef000-7ff83dffd000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff83e002000-7ff83e13b000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff83e13b000-7ff83e140000 r-xp 00000000 08:02 13639632 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7ff83e140000-7ff83e33f000 ---p 00005000 08:02 13639632 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7ff83e33f000-7ff83e340000 r--p 00004000 08:02 13639632 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7ff83e340000-7ff83e341000 rw-p 00005000 08:02 13639632 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0 7ff83e341000-7ff83e343000 r-xp 00000000 08:02 13639621 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7ff83e343000-7ff83e543000 ---p 00002000 08:02 13639621 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7ff83e543000-7ff83e544000 r--p 00002000 08:02 13639621 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7ff83e544000-7ff83e545000 rw-p 00003000 08:02 13639621 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6.0.0 7ff83e545000-7ff83fdfb000 r-xp 00000000 08:02 13635806 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.55.1 7ff83fdfb000-7ff83fffa000 ---p 018b6000 08:02 13635806 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.55.1 7ff83fffa000-7ff83fffb000 r--p 018b5000 08:02 13635806 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.55.1 7ff83fffb000-7ff83fffc000 rw-p 018b6000 08:02 13635806 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.55.1 7ff83fffc000-7ff840020000 r-xp 00000000 08:02 13637208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1 7ff840020000-7ff84021f000 ---p 00024000 08:02 13637208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1 7ff84021f000-7ff840221000 r--p 00023000 08:02 13637208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1 7ff840221000-7ff840222000 rw-p 00025000 08:02 13637208 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgraphite2.so.3.0.1 7ff840222000-7ff8402c6000 r-xp 00000000 08:02 13640059 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1 7ff8402c6000-7ff8404c5000 ---p 000a4000 08:02 13640059 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1 7ff8404c5000-7ff8404cb000 r--p 000a3000 08:02 13640059 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1 7ff8404cb000-7ff8404cc000 rw-p 000a9000 08:02 13640059 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1 7ff8404cc000-7ff84053a000 r-xp 00000000 08:02 11539034 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2 7ff84053a000-7ff84073a000 ---p 0006e000 08:02 11539034 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2 7ff84073a000-7ff84073b000 r--p 0006e000 08:02 11539034 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2 7ff84073b000-7ff84073c000 rw-p 0006f000 08:02 11539034 /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.2 7ff84073c000-7ff840743000 r-xp 00000000 08:02 13640011 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4 7ff840743000-7ff840942000 ---p 00007000 08:02 13640011 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4 7ff840942000-7ff840943000 r--p 00006000 08:02 13640011 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4 7ff840943000-7ff840944000 rw-p 00007000 08:02 13640011 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.6.0.4 7ff840944000-7ff840965000 r-xp 00000000 08:02 13641039 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7ff840965000-7ff840b64000 ---p 00021000 08:02 13641039 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7ff840b64000-7ff840b65000 r--p 00020000 08:02 13641039 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7ff840b65000-7ff840b66000 rw-p 00021000 08:02 13641039 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0 7ff840b66000-7ff840b6b000 r-xp 00000000 08:02 13639495 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmThread-2_2.so.12.0.0 7ff840b6b000-7ff840d6b000 ---p 00005000 08:02 13639495 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmThread-2_2.so.12.0.0 7ff840d6b000-7ff840d6c000 r--p 00005000 08:02 13639495 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmThread-2_2.so.12.0.0 7ff840d6c000-7ff840d6d000 rw-p 00006000 08:02 13639495 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmThread-2_2.so.12.0.0 7ff840d6d000-7ff840d88000 r-xp 00000000 08:02 13639487 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIex-2_2.so.12.0.0 7ff840d88000-7ff840f87000 ---p 0001b000 08:02 13639487 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIex-2_2.so.12.0.0 7ff840f87000-7ff840f8a000 r--p 0001a000 08:02 13639487 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIex-2_2.so.12.0.0 7ff840f8a000-7ff840f8b000 rw-p 0001d000 08:02 13639487 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIex-2_2.so.12.0.0 7ff840f8b000-7ff840f96000 r-xp 00000000 08:02 13640369 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0 7ff840f96000-7ff841195000 ---p 0000b000 08:02 13640369 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0 7ff841195000-7ff841196000 r--p 0000a000 08:02 13640369 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0 7ff841196000-7ff841199000 rw-p 0000b000 08:02 13640369 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjbig.so.0 7ff841199000-7ff8411ba000 r-xp 00000000 08:02 11538972 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.0.0 7ff8411ba000-7ff8413b9000 ---p 00021000 08:02 11538972 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.0.0 7ff8413b9000-7ff8413ba000 r--p 00020000 08:02 11538972 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.0.0 7ff8413ba000-7ff8413bb000 rw-p 00021000 08:02 11538972 /lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.0.0 7ff8413bb000-7ff84141f000 r-xp 00000000 08:02 13640598 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre16.so.3.13.2 7ff84141f000-7ff84161f000 ---p 00064000 08:02 13640598 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre16.so.3.13.2 7ff84161f000-7ff841620000 r--p 00064000 08:02 13640598 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre16.so.3.13.2 7ff841620000-7ff841621000 rw-p 00065000 08:02 13640598 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre16.so.3.13.2 7ff841621000-7ff8417a0000 r-xp 00000000 08:02 13635810 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.55.1 7ff8417a0000-7ff8419a0000 ---p 0017f000 08:02 13635810 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.55.1 7ff8419a0000-7ff8419b0000 r--p 0017f000 08:02 13635810 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.55.1 7ff8419b0000-7ff8419b1000 rw-p 0018f000 08:02 13635810 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicuuc.so.55.1 7ff8419b1000-7ff8419b5000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff8419b5000-7ff841c07000 r-xp 00000000 08:02 13635807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.55.1 7ff841c07000-7ff841e07000 ---p 00252000 08:02 13635807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.55.1 7ff841e07000-7ff841e16000 r--p 00252000 08:02 13635807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.55.1 7ff841e16000-7ff841e17000 rw-p 00261000 08:02 13635807 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicui18n.so.55.1 7ff841e17000-7ff841e73000 r-xp 00000000 08:02 13640274 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1 7ff841e73000-7ff842073000 ---p 0005c000 08:02 13640274 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1 7ff842073000-7ff842074000 r--p 0005c000 08:02 13640274 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1 7ff842074000-7ff842075000 rw-p 0005d000 08:02 13640274 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.10000.1 7ff842075000-7ff842184000 r-xp 00000000 08:02 11539046 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.2 7ff842184000-7ff842383000 ---p 0010f000 08:02 11539046 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.2 7ff842383000-7ff842384000 r--p 0010e000 08:02 11539046 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.2 7ff842384000-7ff842385000 rw-p 0010f000 08:02 11539046 /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.4800.2 7ff842385000-7ff842386000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff842386000-7ff8423d8000 r-xp 00000000 08:02 13631907 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.2 7ff8423d8000-7ff8425d7000 ---p 00052000 08:02 13631907 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.2 7ff8425d7000-7ff8425d8000 r--p 00051000 08:02 13631907 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.2 7ff8425d8000-7ff8425d9000 rw-p 00052000 08:02 13631907 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.4800.2 7ff8425d9000-7ff8425ea000 r-xp 00000000 08:02 13639634 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7ff8425ea000-7ff8427e9000 ---p 00011000 08:02 13639634 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7ff8427e9000-7ff8427ea000 r--p 00010000 08:02 13639634 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7ff8427ea000-7ff8427eb000 rw-p 00011000 08:02 13639634 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0 7ff8427eb000-7ff842920000 r-xp 00000000 08:02 13644304 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0 7ff842920000-7ff842b20000 ---p 00135000 08:02 13644304 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0 7ff842b20000-7ff842b21000 r--p 00135000 08:02 13644304 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0 7ff842b21000-7ff842b25000 rw-p 00136000 08:02 13644304 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0 7ff842b25000-7ff843fc2000 r-xp 00000000 08:02 5253834 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-glcore.so.384.130 7ff843fc2000-7ff843fe3000 rwxp 0149d000 08:02 5253834 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-glcore.so.384.130 7ff843fe3000-7ff8443c5000 r-xp 014be000 08:02 5253834 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-glcore.so.384.130 7ff8443c5000-7ff8445c5000 ---p 018a0000 08:02 5253834 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-glcore.so.384.130 7ff8445c5000-7ff8449c8000 rw-p 018a0000 08:02 5253834 /usr/lib/nvidia-384/libnvidia-glcore.so.384.130 7ff8449c8000-7ff8449e1000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff8449e1000-7ff8449e4000 r-xp 00000000 08:02 5253809 /usr/lib/nvidia-384/tls/libnvidia-tls.so.384.130 7ff8449e4000-7ff844be4000 ---p 00003000 08:02 5253809 /usr/lib/nvidia-384/tls/libnvidia-tls.so.384.130 7ff844be4000-7ff844be5000 rw-p 00003000 08:02 5253809 /usr/lib/nvidia-384/tls/libnvidia-tls.so.384.130 7ff844be5000-7ff844bfe000 r-xp 00000000 08:02 11539096 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7ff844bfe000-7ff844dfd000 ---p 00019000 08:02 11539096 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7ff844dfd000-7ff844dfe000 r--p 00018000 08:02 11539096 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7ff844dfe000-7ff844dff000 rw-p 00019000 08:02 11539096 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.8 7ff844dff000-7ff844e36000 r-xp 00000000 08:02 13650148 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbb.so.2 7ff844e36000-7ff845036000 ---p 00037000 08:02 13650148 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbb.so.2 7ff845036000-7ff845037000 r--p 00037000 08:02 13650148 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbb.so.2 7ff845037000-7ff845039000 rw-p 00038000 08:02 13650148 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbb.so.2 7ff845039000-7ff84503c000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff84503c000-7ff845043000 r-xp 00000000 08:02 11538923 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so 7ff845043000-7ff845242000 ---p 00007000 08:02 11538923 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so 7ff845242000-7ff845243000 r--p 00006000 08:02 11538923 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so 7ff845243000-7ff845244000 rw-p 00007000 08:02 11538923 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so 7ff845244000-7ff845247000 r-xp 00000000 08:02 11534423 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so 7ff845247000-7ff845446000 ---p 00003000 08:02 11534423 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so 7ff845446000-7ff845447000 r--p 00002000 08:02 11534423 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so 7ff845447000-7ff845448000 rw-p 00003000 08:02 11534423 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so 7ff845448000-7ff84e031000 r-xp 00000000 08:02 13646005 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcufft.so.8.0.61 7ff84e031000-7ff84e230000 ---p 08be9000 08:02 13646005 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcufft.so.8.0.61 7ff84e230000-7ff84e23f000 rw-p 08be8000 08:02 13646005 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcufft.so.8.0.61 7ff84e23f000-7ff84e297000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff84e297000-7ff850b03000 r-xp 00000000 08:02 13645991 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcublas.so.8.0.61 7ff850b03000-7ff850d03000 ---p 0286c000 08:02 13645991 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcublas.so.8.0.61 7ff850d03000-7ff850d20000 rw-p 0286c000 08:02 13645991 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcublas.so.8.0.61 7ff850d20000-7ff850d2f000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff850d2f000-7ff850fee000 r-xp 00000000 08:02 13646059 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppitc.so.8.0.61 7ff850fee000-7ff8511ee000 ---p 002bf000 08:02 13646059 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppitc.so.8.0.61 7ff8511ee000-7ff8511f2000 rw-p 002bf000 08:02 13646059 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppitc.so.8.0.61 7ff8511f2000-7ff8511f4000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff8511f4000-7ff851f8b000 r-xp 00000000 08:02 13646053 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppist.so.8.0.61 7ff851f8b000-7ff85218a000 ---p 00d97000 08:02 13646053 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppist.so.8.0.61 7ff85218a000-7ff852190000 rw-p 00d96000 08:02 13646053 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppist.so.8.0.61 7ff852190000-7ff852194000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff852194000-7ff8535a2000 r-xp 00000000 08:02 13646054 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppig.so.8.0.61 7ff8535a2000-7ff8537a2000 ---p 0140e000 08:02 13646054 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppig.so.8.0.61 7ff8537a2000-7ff8537a8000 rw-p 0140e000 08:02 13646054 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppig.so.8.0.61 7ff8537a8000-7ff8537af000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff8537af000-7ff853e6f000 r-xp 00000000 08:02 13646052 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppidei.so.8.0.61 7ff853e6f000-7ff85406e000 ---p 006c0000 08:02 13646052 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppidei.so.8.0.61 7ff85406e000-7ff854074000 rw-p 006bf000 08:02 13646052 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppidei.so.8.0.61 7ff854074000-7ff85409d000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85409d000-7ff854a3c000 r-xp 00000000 08:02 13646057 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppial.so.8.0.61 7ff854a3c000-7ff854c3c000 ---p 0099f000 08:02 13646057 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppial.so.8.0.61 7ff854c3c000-7ff854c43000 rw-p 0099f000 08:02 13646057 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppial.so.8.0.61 7ff854c43000-7ff854c47000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff854c47000-7ff854cb3000 r-xp 00000000 08:02 13646060 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppc.so.8.0.61 7ff854cb3000-7ff854eb3000 ---p 0006c000 08:02 13646060 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppc.so.8.0.61 7ff854eb3000-7ff854eb6000 rw-p 0006c000 08:02 13646060 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libnppc.so.8.0.61 7ff854eb6000-7ff854eb7000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff854eb7000-7ff854f19000 r-xp 00000000 08:02 13645925 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcudart.so.8.0.61 7ff854f19000-7ff855119000 ---p 00062000 08:02 13645925 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcudart.so.8.0.61 7ff855119000-7ff85511c000 rw-p 00062000 08:02 13645925 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86_64-linux/lib/libcudart.so.8.0.61 7ff85511c000-7ff85511d000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85511d000-7ff855225000 r-xp 00000000 08:02 11534353 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so 7ff855225000-7ff855424000 ---p 00108000 08:02 11534353 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so 7ff855424000-7ff855425000 r--p 00107000 08:02 11534353 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so 7ff855425000-7ff855426000 rw-p 00108000 08:02 11534353 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so 7ff855426000-7ff855468000 r-xp 00000000 08:02 13639481 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libHalf.so.12.0.0 7ff855468000-7ff855667000 ---p 00042000 08:02 13639481 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libHalf.so.12.0.0 7ff855667000-7ff855668000 r--p 00041000 08:02 13639481 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libHalf.so.12.0.0 7ff855668000-7ff855669000 rw-p 00042000 08:02 13639481 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libHalf.so.12.0.0 7ff855669000-7ff855833000 r-xp 00000000 08:02 13639491 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmImf-2_2.so.22.0.0 7ff855833000-7ff855a32000 ---p 001ca000 08:02 13639491 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmImf-2_2.so.22.0.0 7ff855a32000-7ff855a35000 r--p 001c9000 08:02 13639491 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmImf-2_2.so.22.0.0 7ff855a35000-7ff855b36000 rw-p 001cc000 08:02 13639491 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libIlmImf-2_2.so.22.0.0 7ff855b36000-7ff855b37000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff855b37000-7ff855b81000 r-xp 00000000 08:02 13631790 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjasper.so.1.0.0 7ff855b81000-7ff855d80000 ---p 0004a000 08:02 13631790 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjasper.so.1.0.0 7ff855d80000-7ff855d81000 r--p 00049000 08:02 13631790 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjasper.so.1.0.0 7ff855d81000-7ff855d85000 rw-p 0004a000 08:02 13631790 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjasper.so.1.0.0 7ff855d85000-7ff855d8c000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff855d8c000-7ff855dfd000 r-xp 00000000 08:02 13636424 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.4 7ff855dfd000-7ff855ffc000 ---p 00071000 08:02 13636424 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.4 7ff855ffc000-7ff855ffd000 r--p 00070000 08:02 13636424 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.4 7ff855ffd000-7ff856000000 rw-p 00071000 08:02 13636424 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5.2.4 7ff856000000-7ff856024000 r-xp 00000000 08:02 11541605 /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0 7ff856024000-7ff856223000 ---p 00024000 08:02 11541605 /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0 7ff856223000-7ff856224000 r--p 00023000 08:02 11541605 /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0 7ff856224000-7ff856225000 rw-p 00024000 08:02 11541605 /lib/x86_64-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0 7ff856225000-7ff85627c000 r-xp 00000000 08:02 13633126 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2 7ff85627c000-7ff85647c000 ---p 00057000 08:02 13633126 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2 7ff85647c000-7ff85647d000 r--p 00057000 08:02 13633126 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2 7ff85647d000-7ff85647e000 rw-p 00058000 08:02 13633126 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2 7ff85647e000-7ff856496000 r-xp 00000000 08:02 11534420 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so 7ff856496000-7ff856695000 ---p 00018000 08:02 11534420 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so 7ff856695000-7ff856696000 r--p 00017000 08:02 11534420 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so 7ff856696000-7ff856697000 rw-p 00018000 08:02 11534420 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so 7ff856697000-7ff85669b000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85669b000-7ff856b60000 r-xp 00000000 08:02 13639512 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.5.1 7ff856b60000-7ff856b6c000 r--p 004c4000 08:02 13639512 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.5.1 7ff856b6c000-7ff856b6d000 rw-p 004d0000 08:02 13639512 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so.5.5.1 7ff856b6d000-7ff856b71000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff856b71000-7ff857098000 r-xp 00000000 08:02 13639524 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5.5.1 7ff857098000-7ff857099000 ---p 00527000 08:02 13639524 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5.5.1 7ff857099000-7ff8570ae000 r--p 00527000 08:02 13639524 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5.5.1 7ff8570ae000-7ff8570b4000 rw-p 0053c000 08:02 13639524 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Gui.so.5.5.1 7ff8570b4000-7ff8570b9000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff8570b9000-7ff857712000 r-xp 00000000 08:02 13639569 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.5.1 7ff857712000-7ff857740000 r--p 00658000 08:02 13639569 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.5.1 7ff857740000-7ff857745000 rw-p 00686000 08:02 13639569 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5.5.1 7ff857745000-7ff857746000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff857746000-7ff85aff4000 r-xp 00000000 08:02 265207 /usr/local/lib/libopencv_imgproc.so.3.3.0 7ff85aff4000-7ff85b1f4000 ---p 038ae000 08:02 265207 /usr/local/lib/libopencv_imgproc.so.3.3.0 7ff85b1f4000-7ff85b210000 r--p 038ae000 08:02 265207 /usr/local/lib/libopencv_imgproc.so.3.3.0 7ff85b210000-7ff85b23d000 rw-p 038ca000 08:02 265207 /usr/local/lib/libopencv_imgproc.so.3.3.0 7ff85b23d000-7ff85b4b2000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85b4b2000-7ff85b57d000 r-xp 00000000 08:02 5253814 /usr/lib/nvidia-384/libGL.so.384.130 7ff85b57d000-7ff85b5b1000 rwxp 000cb000 08:02 5253814 /usr/lib/nvidia-384/libGL.so.384.130 7ff85b5b1000-7ff85b5c5000 r-xp 000ff000 08:02 5253814 /usr/lib/nvidia-384/libGL.so.384.130 7ff85b5c5000-7ff85b7c4000 ---p 00113000 08:02 5253814 /usr/lib/nvidia-384/libGL.so.384.130 7ff85b7c4000-7ff85b7ed000 rw-p 00112000 08:02 5253814 /usr/lib/nvidia-384/libGL.so.384.130 7ff85b7ed000-7ff85b7f4000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85b7f4000-7ff85b9b4000 r-xp 00000000 08:02 11534421 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so 7ff85b9b4000-7ff85bbb4000 ---p 001c0000 08:02 11534421 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so 7ff85bbb4000-7ff85bbb8000 r--p 001c0000 08:02 11534421 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so 7ff85bbb8000-7ff85bbba000 rw-p 001c4000 08:02 11534421 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so 7ff85bbba000-7ff85bbbe000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85bbbe000-7ff85bbd4000 r-xp 00000000 08:02 11538943 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7ff85bbd4000-7ff85bdd3000 ---p 00016000 08:02 11538943 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7ff85bdd3000-7ff85bdd4000 rw-p 00015000 08:02 11538943 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 7ff85bdd4000-7ff85bf46000 r-xp 00000000 08:02 13631517 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 7ff85bf46000-7ff85c146000 ---p 00172000 08:02 13631517 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 7ff85c146000-7ff85c150000 r--p 00172000 08:02 13631517 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 7ff85c150000-7ff85c152000 rw-p 0017c000 08:02 13631517 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21 7ff85c152000-7ff85c156000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85c156000-7ff85da26000 r-xp 00000000 08:02 265085 /usr/local/lib/libopencv_core.so.3.3.0 7ff85da26000-7ff85dc26000 ---p 018d0000 08:02 265085 /usr/local/lib/libopencv_core.so.3.3.0 7ff85dc26000-7ff85dc34000 r--p 018d0000 08:02 265085 /usr/local/lib/libopencv_core.so.3.3.0 7ff85dc34000-7ff85dc64000 rw-p 018de000 08:02 265085 /usr/local/lib/libopencv_core.so.3.3.0 7ff85dc64000-7ff85dc77000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff85dc77000-7ff865ee4000 r-xp 00000000 08:02 265089 /usr/local/lib/libopencv_cudaarithm.so.3.3.0 7ff865ee4000-7ff8660e4000 ---p 0826d000 08:02 265089 /usr/local/lib/libopencv_cudaarithm.so.3.3.0 7ff8660e4000-7ff8660e9000 r--p 0826d000 08:02 265089 /usr/local/lib/libopencv_cudaarithm.so.3.3.0 7ff8660e9000-7ff8660ea000 rw-p 08272000 08:02 265089 /usr/local/lib/libopencv_cudaarithm.so.3.3.0 7ff8660ea000-7ff86628c000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff86628c000-7ff8666c1000 r-xp 00000000 08:02 265240 /usr/local/lib/libopencv_imgcodecs.so.3.3.0 7ff8666c1000-7ff8668c0000 ---p 00435000 08:02 265240 /usr/local/lib/libopencv_imgcodecs.so.3.3.0 7ff8668c0000-7ff8668c3000 r--p 00434000 08:02 265240 /usr/local/lib/libopencv_imgcodecs.so.3.3.0 7ff8668c3000-7ff8668cd000 rw-p 00437000 08:02 265240 /usr/local/lib/libopencv_imgcodecs.so.3.3.0 7ff8668cd000-7ff8668cf000 rw-p 00000000 00:00 0 7ff8668cf000-7ff866911000 r-xp 00000000 08:02 265302 /usr/local/lib/libopencv_highgui.so.3.3.0 7ff866911000-7ff866b10000 ---p 00042000 08:02 265302 /usr/local/lib/libopencv_highgui.so.3.3.0 7ff866b10000-7ff866b13000 r--p 00041000 08:02 265302 /usr/local/lib/libopencv_highgui.so.3.3.0 7ff866b13000-7ff866b14000 rw-p 00044000 08:02 265302 /usr/local/lib/libopencv_highgui.so.3.3.0 7ff866b14000-7ff866b25000 r-xp 00000000 08:02 11534419 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so 7ff866b25000-7ff866b26000 r-xp 00011000 08:02 11534419 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so 7ff866b26000-7ff866b3a000 r-xp 00012000 08:02 11534419 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.soAborted (core dumped) i am getting this error when ever i try to run addition of two image in open cv using cuda